ištursinti

ištursinti
ištur̃sinti 1. tr. Gmž, , Ldk, Sv, Kvr, Prng, Dglš, Rdm atkišti atstatyti (užpakalį): Senis savo užpakalį ištur̃sino atsigulęs, t. y. pastatė J. Kasa bulves užpakalį ištursinęs Žl. Kurgi savo piestą ištur̃sinai?! Ktk. Įeinu, žiūrau, guli ištur̃sinęs pasturgalį ir miega Pns. Tas šikną ištursino, o šitas – šmaukšt lazda Vlk. 2. intr. , Bsg, Šmn išeiti pasitursinusiam, pasilenkusiam: Turs turs turs ir ištur̃sino kieman Š. Kur tu dabar ištur̃sini? Kp. 3. refl. plačiai atsisėsti, išsidrėbti: Vienas plačiai išsitursino, o kitiem nė prašliaužt nebėra kur Tr. Ką čia išsitursinai?! Tr. 4. refl. būti išlindusiam, kyšoti: Kartis išsitùrsinus, būčia akį išsimušus Švnč. Tę, matot, išsitùrsinę vinys, tai anas rankon insivarė Plš. \ tursinti; atitursinti; įtursinti; ištursinti; nutursinti; patursinti; partursinti; susitursinti; užtursinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ištursinti — ištur̃sinti vksm. Senẽlis ištur̃sino iš trobõs į kiẽmą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitursinti — atitur̃sinti 1. tr. Rm atkišti (užpakalį): Boba eina paskuigalį atatur̃sinus Lel. Magdė vaikščioja užpakalį atitur̃sinus Ukm. | Lapė atitur̃sino šunim savo uodegą (ps.) Ukm. 2. intr. DŽ, KŽ, Rz, Gdž, Paį, Ob, Alvt ateiti pasitursinusiam,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištursinėti — intr. 1. KŽ iter. dem. ištursinti 2. 2. kurį laiką dirbinėti pasitursinusiam: Senelis visą dieną ištursinėjo aplink bites Š. tursinėti; ištursinėti; patursinėti; pratursinėti; prisitursinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištursuoti — 1. Jrb žr. ištursinti 2: Ištursavaũ iš pirkios Dglš. Nežinau, kur jis ištursãvo Kp. Jai (raganai) ištursãvus tuojau Auksaplaukis sakė Jrk89. 2. KŽ žr. ištursinėti 2. 3. tr. ištrypti, išmindžioti: Vyk juos iš žirnių: visus ištursuõs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištursyti — ištur̃syti žr. ištursinti 1: Tu, diedai, ištur̃syk savo šikinę, aš atmieruosiu ir pasiūsiu [kelnes], kad kojos būt ne krūvoj, ale skyrium (ps.) Prng. tursyti; ištursyti; patursyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutursinti — nutur̃sinti intr. 1. Ldk, Kp, Rk, Št, Kair, Jnš nueiti pasitursinusiam: Ligi nutur̃sinsiu, bus ir vakaras Alvt. [Senis] ristele nutursino prie šulinio K.Bor. Už keleto minučių abudu senuku greitu žingsneliu nutursino į miestelį Vaižg. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partursinti — partur̃sinti intr. Sb; Ser pasitursinusiam pareiti: Ir Magdė partur̃sino iš atlaidų Šl. Svečias atsistojęs partursino atgal keturis varstus, kaip buvo čia atšvytravęs Vaižg. tursinti; atitursinti; įtursinti; ištursinti; nutursinti; patursinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patursinti — patur̃sinti Gs, Jnš 1. tr. N, J, NdŽ, DŽ1, Ss, Ml, Sb atkišti, atstatyti (užpakalį): Patur̃sino šikinę ir sako: mušk sau, kiek tik nori Š. Jis visai senas, subinę patursinęs Snt. Tokia gi mažutė, reikia, patur̃sinus rūrą, nugarą trint Slm. Tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susitursinti — susitur̃sinti būti pasitursinusiam, sulinkti: Kodėl jis tei susitur̃sinęs, juk da[r] nelabai senas? [p]Skr. | Tada ir Petrė susitursino visomis keturiomis A.Vaičiul. tursinti; atitursinti; įtursinti; ištursinti; nutursinti; patursinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tursinti — tur̃sinti ( yti K), ina, ino K, J.Jabl, FrnW, Gs, tùrsinti Jon, Paį; N 1. tr., intr. KBII191, Rtr, KŽ atkišti (užpakalį, ppr. lenkiantis): Tur̃sinti pasturgalį NdŽ. Tùrsinau rūrą į aukštą linus klodama, rugius rišdama J. Kad spirsiu, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”